دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مکانيک،فرم مشخصات عناصر زمان بندي و نمودارهاي MAC

auto;text-align:center;line-height:normal align= center > Times New Roman;color:fuchsia lang= AR-SA >گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندي و نمودارهاي font-family:Times New Roman,serif;mso-fareast-font-family:Times New Roman; color:fuchsia > MAC دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مکانيک،فرم مشخصات عناصر زمان بندي و نمودارهاي MAC|32020789|jbo|گزارش کاراموزي فرم مشخصات عناصر زمان بندي و نمودارهاي MAC ,کاراموزي فرم مشخصات عناصر زمان بندي و نمودارهاي MAC ,کارورزي فرم مشخصات عناصر زمان بندي و نمودارهاي MAC ,دانلود گزارش کارآموزي فرم مشخصات عناصر زمان بندي و نمودارهاي MAC ,فرم مشخصات, عنا
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مکانيک،فرم مشخصات عناصر زمان بندي و نمودارهاي MAC آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

auto;text-align:center;line-height:normal align= center >"Times New Roman";color:fuchsia lang= AR-SA >گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندي و
نمودارهاي
font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:fuchsia > MAC

line-height:normal align= center >font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA >فرم
مشخصات عناصر زمان سنجي
mso-fareast-font-family:"Times New Roman" >
auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA >نام محصول: پژو 405 mso-fareast-font-family:"Times New Roman" >
auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA >شماره ايستگاه: 01 در (راست) mso-fareast-font-family:"Times New Roman" >


auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA >سرعت خط نمايشگر:16.3 (خودرو در
ساعت )
mso-fareast-font-family:"Times New Roman" >
auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA >سرعت خط محاسبه شده: 64،16 (خودرو
در ساعت)
mso-fareast-font-family:"Times New Roman" >


auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA >تعداد اپراتور: 1 نفر mso-fareast-font-family:"Times New Roman" >
auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA >صفحه 1 از 2 "Times New Roman" >
line-height:normal align= center >mso-fareast-font-family:"Times New Roman" >
auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA >


auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA >


auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA >


auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA >كد:


auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" >A
auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA >شرح عنصر:


auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA >اپراتور در عقب سمت راست:


auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA >حركت به سمت پالت هاي قطعات با طي 3
گام،برداشتن يك عدد برچسب كوركن قطر 20 ميلي متر، يك عدد لاستيك چسب دار روي
درهاي جانبي، يك عدد اسفنج زير ريل ناوداني شيشه درعقب، يك عدد دسته سيم داخلي
در عقب، يك عدد مجموعه قفل جانبي در عقب سمت راست، يك عدد مجموعه دستگيره در
بازكن داخلي راست، سه عدد خاربست نگهدارنده دستگيره مچي در، سه عد بست پلاستيكي
نگهدارنده ميله قفل كن داخل در، سه عدد بست پلاستيكي نگهدارنده دسته سيم داخل
در، يك عدد ناوداني شيشه عقب راست، 2 عدد مهره 6 گوش فلنجي 6 ميلي متر، از
پالتهاي مربوطه همراه با طي 4 گام، حركت به سمت در عقب با طي 5 گام، قرار دادن
ناوداني شيشه عقب راست، مجموعه قفل جانبي عقب ومجموعه دستگيره دربازكن داخلي در
فريم داخلي در عقب، قرار دادن دسته سيم داخلي در عقب رويه نگر در عقب، چسباندن
موقت برچسب كوركن، لاستيك چسب دار و يك عدد اسفنج زير ريل ناوداني روي فريم درب
عقب.


auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA > "Times New Roman" >


auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA >نقطه شروع: mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA >آغاز تغيير جهت بدنه


auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed > mso-fareast-font-family:"Times New Roman" lang= AR-SA > براي حركت به سمت پالت قطعات mso-fareast-font-family:"Times New Roman" >