دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي رشته معماري،بررسي و كابرد چوب

گزارش کاراموزي كابرد چوب در معماري شامل(42 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي رشته معماري،بررسي و كابرد چوب|32020792|jbo|گزارش کاراموزي كابرد چوب در معماري ,کاراموزي كابرد چوب در معماري ,کارورزي كابرد چوب در معماري ,دانلود گزارش کارآموزي كابرد چوب در معماري ,كابرد چوب در معماري ,كابرد ,چوب ,معماري
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي رشته معماري،بررسي و كابرد چوب آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.گزارش کاراموزي كابرد چوب در معماري شامل(42 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.


قسمتي از متن گزارش کاراموزي:

فهرست
مقدمه
پيشگفتار
مقدمه
چوب
تعريف
خصوصيات چوب
خواص مکانيکي چوب:
انواع چوب:
فرآوردهاي چوبي
چوب در جنگل:
انواع گونه هاي چوبده:
چوبهاي صنعتي:
*انواع چوب از نظر شکل و نوع نحوه مصرف:
فرآورده هاي چوبي:
ـ تخته:
ـ نئوپان:
نحوه ساخت پارتيشن
پاراوان
مقدمه ي تاريخي
معرق با زمينة رنگ
معرق خاتم
معرق منبت
مقدمه:
ابزار كار و كاربرد آن
مصالح
صدف و عاج
اهميت چوبشناسي از ديدگاه هنر معرق كاري
مواد محافظ و جلا دهنده
مراحل اجراي يك طرح معرقمقدمه

سرزمين کهنسال ايران با فرهنگي غني و تمدني درخشان وتاريخي ، همواره کانون پژوهشهاي علمي و تحقيقات باستانشناسي وفرهنگي بوده است ، به همين علت هم از دير بازپژوهندگان،دانشوران،شرق شناسان،سيّاحان خارجي وعلاقه مندان به فرهنگ و هنر مشتاقانه به اين سرزمين افسانه اي چشم دوخته اند.

موزه هاي بزرگ و معروف جهان نيز بخش مهمي از فضاهاي فرهنگي ايران اختصاص داده ومراکز تحقيقاتي خاصي را بدين منظور تأسيس کرده اند ودانشگاههاي معتبر دنيا هم بخشهاي ويژه اي را جهت شناخت تمدن وفرهنگ ايران داير نموده اند.اين همه توجه و دقت پيگير در شناخت ميراث اصيل فرهنگي ايران نشانه بارزي ازغناي فرهنگي و وسعت وپيچيدگي هنر دردورانهاي مختلف اين سرزمين کهنسال است.

سازمان ميراث فرهنگي کشور تلاش دارد تا علاوه بر آشنا ساختن مردم با ارزشهاي گرانبار تاريخ وفرهنگ اين مرز و بوم،به تبادل اطلاعات تخصصي در سطح بين المللي دست يازد و از ديگر سو با انتشار مقالات و نتايج پژوهشهاي انجام يافته و همچنين تحقيقات علمي جديد،اين رسالت بزرگ رابه انجام رساند.بي ترديد استمرار اين شيوه که به زعم ما افق هاي گمشده اي را پيش چشم خواستاران و پيوستگان آداب و ارزشهاي فرهنگي ايران اسلامي خواهد گشود.باشد تا اين مجموعه نيز در پرتو همراهي. اساتيد محترم

پيشگفتار

زندگي انسان از نخستين دوران،با هنر عجين بوده است و به تدريج که آدمي رشد و تکامل يافته،نيز همزمان با او به صورتهاي مختلف تعلي يافته است.تاکنون تعريفها ونظرهاي گوناگوني دربارة هنر ارائه شده است و آنچه که به وضوح از بررسي آنها قابل درک است،اين است که هنر بيان کننده حالتهاي عاطفي و انعکاسهاي روحي انسان است که به شکلهاي متفاوت نمايان مي گردد.هنر را از نقطه نظر زماني مي توان به دورههاي((کلاسيک))و((معاصر)) تقسيم نمود.

هنرهاي کلاسيک که ريشه درزندگي مردم دارند بر اصولي استوارند که مطابق با آداب و سنن و محيط زيست هر منطقه تولد و رشد يافته اند.اين گونه هنرها در ايران به تذهيب، مينياتور، ميناکاري،زري بافي ،کاشيکاري،سراميک سازي،قلمزني،خاتم کاري،منبت ومعرق کاري شهرت يافته اند ودر کل به عنوان هنرهاي سنتي شناخته شده اند.اگر چه مجموع اين هنرها در ردة هنرهاي مصور قراردارند ولي اکثر آنها در شمارکارهاي صناعي نيز محسوب مي شوند و با نوآوريها و دقت نظرهاي ظريف هنري که موجب لطافت هر يک از اشياي کاربري آن مي شود از ديدگاه هنري نيز مورد نظر قرار مي گيرد.بدين گونه است که امروز از اين صنايع هم به طورمستقيم و هم کاربردي در تزئينات داخلي استفاده مي شود و ما در اين کتابچه کوشش کرديم تا قدري در مورد تاريخچه چوب ومعرق وهمچنين کاربرد چوب و هنر معرق در معماري داخلي بررسي کنيم .

چوب

ü مقدمه
ü تعريف چوب
ü انواع چوبمقدمه

چوب يکي از اولين موادي است که به طور طبيعي وفراوان در دسترس بشر قرار داشته است. آثار باقيمانده از زمانهاي بسيار دور نشان مي دهد که انسانهاي قديم چوب را در وسايل منزل،وسايل کار و ساختمان،بخصوص براي پايه و پوشش پناهگاه خود به کار مي برند. درجوامع انساني استفاده از چوب براي خانه سازي،درسازي،دسته سازي،گهواره،نرده بام، تختخواب،ميزونيمکت،وسايل کشاورزي،کشتي و قايق سازي و همچنين وسايل حمل و نقل زميني قرنهاي متمادي- بي آنکه تغيير و تحولي چشمگيربيايد- رايج بوده است. در قرون معاصر با ساخت اولين ماشين چوب بري،درصنايع چوب تحولي اساسي صورت گرفت و امکان تبديل درختان قطور به قطعات نازک فراهم گرديد. باتوجه به اين که در حال حاضر از چوب وفرآوردهاي آن درخانه سازي و ساير فعاليتهاي ساختماني به صورت گسترده استفاده مي شود .

تعريف چوب

­چوب يک بافت سلولزي آلي که از ساقه،شاخه و ريشه درختان بدست مي آيد.اين ماده از سلولهاي عمدتأدوکي شکل وتوخالي تشکيل شده است که به موازات يکديگر و درراستاي طول درخت قرار دارند. بعضي از قسمتهاوعناصرتشکيل دهنده ساختمان چوب درتشريح و بيان خواص فيزيکي و مکانيکي چوب نقش مهمي دارند.قسمتها مشخص شده اند که به بررسي هر يک از آنها مي پردازيم .

الف) پوست درخت که حفاظت تنه و يا شاخه در خت را به عهده دارد و شامل دو پوسته بيروني ودروني است.
ب) چوب،حجم عمده تنه درخت را چوب تشکيل مي دهد. اين قسمت از تنه درخت قابليت بارگذاري دارد و از آن براي تهيه انواع چوب استفاده مي شود.
ج) مغز،در مرکز تنه و شاخه قرار دارد. اين قسمت داراي بافت نرم است و قابليت بار گذاري ندارد.
د) دايره سالانه(حلقه رشد) روي برش عرض تنه درخت دايره هاي هم مرکزي هستند که نشانة سن درخت مي باشد.

خصوصيات چوب

ü محاسن چوب
ü معايب چوب
ü خواص مکانيکي

چوب دوام طبيعي دارد. ماه چوبي در برابر عوامل فيزيکي و شيميايي که بر ساير مصالح ساختماني سهولت آسيب مي رساند،مقاوم است؛ازاين رومي توان از چوب گونه هاي مقاوم در مقابل عوامل فيزکي و شيميايي درساختمان اسکله بنادر وساير اماکن با تغيرات شديد جوّي استفاده کرد.

معايب چوب :

چوب به سهولت آتش مي گيرد و احتراق آن تداوم دارد؛تغيير خواص و ويژگيهاي آن در ارتباط با تغييرات رطوبت؛هچنين حشرات و قارچها نيز از عوامل مهم تخريب چوب به شمار مي آيد.مهمترين خواص و ويژگيهاي چوب به دو گروه عمده((خواص فيزيکي و مکانيکي))تقسيم مي شود.

خواص فيزيکي چوب:

خواص فيزيکي چوب شامل وزن مخصوص،رنگ،رطوبت،مقاومت وهدايت حراتي،الکترنيکي و صوتي چوب و نظاير آن مي باشد.همچنين ساير خصوصيات چوب مانند: قابليت رنگ پذيري،چسب فوري و ارّه کشي چوب مي توان نام برد. تغييرات رطوبت شامل از هم کشيدگي و واکشيدگي مي شود .